Úvod
Poslání
Kariéra
Reference
Kontakt

INTAR a.s. jest nezávislá česká projektová, inženýrská a konzultační firma se širokým přehledem a znalostmi v oblasti architektury, pozemního stavitelství, telekomunikací a informačních technologií. Společnost vznikla na základech státního projektového ústavu spojů. Postupně však svou působnost rozšířila do dalších oborů a činností, což jsme vyjádřili přijetím neomezujícího názvu INTAR. Společnost v současné době zaměstnává více jak 40 projektantů v širokém spektru profesí. Za dobu svoji existence úspěšně zrealizovala více jak 1000 projektů jak pro privátní tak státní sektor.

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 Představenstvo akciové společnosti INTAR a.s.,

IČO: 25594443, se sídlem v Brně, Bezručova 81/17a,

svolává podle ustanovení zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat 31.7.2017 od 10.00 hod. v zasedací místnosti v sídle společnosti.

 Program jednání valné hromady: 

 1. Ověření usnášeníschopnosti
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
 3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce
 4. Schválení účetní závěrky za účetní období od 1.3.2016 do 29.8.2017
 5. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.3.2016 do 28.2.2017
 6. Schválení návrhu na rozdělení zisku
 7. Schválení návrhu na odměnu členů představenstva a dozorčí rady
 8. Schválení pracovních smluv a smluv o výkonu funkce v zákonem požadovaných případech
 9. Projednání dalších přednesených návrhů
 10. Schválení usnesení valné hromady
 11. Závěr

 Příloha: Návrh usnesení valné hromady

 

V Brně dne 11. 7. 2017                                                                 Ing. Ivo Karásek, předseda představenstva

 

 

© INTAR a.s., 2007-2017 • Bezručova 81/17a, 602 00 Brno • telefon: +420 543 422 211 • e-mail: info (at) intar.czwww.intar.cz